Strona główna‎ > ‎

Język łaciński w naukach medycznych

Program przeznaczony jest dla klas przygotowujących do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.
 • Ilość godzin przeznaczonych na realizację programu: około 60 (30+30)
  np. w pierwszym roku nauczania 1 godzina tygodniowo, w  drugim roku nauczania 1 godzina tygodniowo)
 1. Współczesne języki europejskie rozwijały się w ciągłym kontakcie z łacińskim dziedzictwem językowo-kulturowym. Nauka fleksji i składni języka łacińskiego, poznanie - nawet niewielkiego - zbioru słów łacińskich oraz daje uczniom wiedzę niezbędną dla kształtowania i zdobywania przez nich wyższej kultury języka i świadomości kulturowej:
  • uświadomienie sobie zależności języków europejskich, w tym języka polskiego, od łaciny; 
   • lepsze zrozumienie budowy zdania nie tylko łacińskiego, ale każdego języka europejskiego;
   •  świadome posługiwanie się językiem ojczystym; 
   • łatwiejsze przyswajanie współczesnych języków obcych
  • gruntowne zrozumienie stosowanej i wciąż tworzonej specjalistycznej terminologii naukowej i technicznej – podobnie brzmiącej w różnych językach współczesnych
   • związki między słowotwórstwem angielskim i łacińskim
  • zdobycie i kształtowanie świadomości przynależności do wspólnego europejskiego kręgu kulturowego 
 2. Łacina ma właściwości przedmiotów ścisłych - jest wyjątkowo uporządkowanym i logicznym językiem fleksyjnym. Nauka łaciny wpływa na:
  • zdobycie i kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
  • zdobycie i kształtowanie umiejętności prostego i precyzyjnego wyrażania myśli, lepszego komunikowania się
  • zwiększenie możliwości intelektualnych
  • lepsze przyswajanie każdego rodzaju wiedzy 
  • uzyskiwanie lepszych wyników w testach i egzaminach