XXXVI Olimpiada Języka Łacińskiego

opublikowane: 7 paź 2017, 10:02 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 6 sty 2018, 01:06 ]
  • Zgłoszenia szkół trwają do 19 października 2017 r.
  • Terminy poszczególnych etapów:
    • 7.11.2017 – etap I (szkolny)
    • 18-19.01.2018 – etap II (okręgowy)
    • 21-23.03.2018 – etap III (centralny w Lublinie)
  • Strona internetowa Olimpiady Języka Łacińskiego
Uczniowie proszeni są o zgłaszanie chęci udziału osobiście lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego do nauczycieli języka łacińskiego.